Reklamace a vrácení zboží

Jak vyřešit reklamaci nebo vrácení zboží?

Reklamace, záruka

 • Záruka se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od převzetí zboží, není-li výslovně sjednáno jinak. 
 • Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení, případně záruční list, pokud byl součástí dodávky. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána. 
 • Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující. Zboží musí být dodáno kompletně tak, jak bylo převzato od prodávajícího, to znamená v kompletním balení (například dálkové ovládání, přijímač, krabice, přiložené propojovací kabely). 
 • Pokud se jedná o přijímač či satfinder, tak je vyžadováno, aby nebyla poškozena plomba na přístroji! V případě poškození budete telefonicky kontaktování a budou domluveny podmínky dalšího postupu. Za stav takto porušeného zboží zodpovídá plně kupující. 
 • Zboží je k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. Ke každé reklamaci je dobré přiložit reklamační protokol (Do reklamačního protokolu uveďte adresu, informace o zboží, závadu a číslo faktury nebo dodacího listu. ). Tyto reklamace budou řešeny přednostně, jelikož jsou známy všechny skutečnosti popisu závady atd. 
 • V případě zasílání dálkového ovládání na reklamaci je nutné zaslat společně s přijímačem. V případě, že bude dálkové ovládání plně funkční, je reklamace neuznaná a dálkové ovládání se zasílá zpět na Vaše náklady. 
 • Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží či porušením obvyklých zásad užívání zboží. 
 • O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající. Neneseme odpovědnost za plnou funkci služeb, poskytovaných třetími stranami. 
 • Jakékoliv softwarové úpravy přístroje, jež nejsou na stránkách podpory (www.sapro.cz) jsou brány jako porušení záručních podmínek a tímto zaniká právo na uplatnění reklamace či vrácení zboží.
 • Pokud si zařízení nedokáže poradit s přehráním některých souborů nebo během přehrávání dochází k potížím s obrazem či zvukem a nejedná se o hardwarovou závadu na zařízení, ale příčina je v nestandardní kompresi formátu audiovizuálních dat obrázků, videí, zvuku atd. např.JPEG, MPEG, MP3, MP4, AVI a dalších, budou reklamace tohoto typu posuzovány jako neoprávněné.
 • Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí ho kupujícímu. Za data nahraná na Vašem záznamovém zařízení (USB flash disku či externím HDD) nenese výrobce žádnou zodpovědnost.  
  Maximální výstupní napájení z USB činí u přijímačů 500mA.

Adresa pro zasílání reklamací pro ČESKÉ ZÁKAZNÍKY

Sapro s.r.o

Konská 455

Třinec

739 61


Adresa pro zasílání reklamací pro SLOVENSKÉ ZÁKAZNÍKY

SUPERSAT s.r.o

Slovanská cesta 672

Čadca

022 01


Podmínky vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů 

• zboží musí být v původním nepoškozeném obalu 
• nesmí být použité (užívání, softwarové úpravy apod.) 
• musí být zcela nepoškozené 
• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) 
• zboží je nutno zaslat s dokladem o koupi
• zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato) 
• dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle 
• dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží


Follow us on Facebook